Polish Bridge Club

Regulamin

Turniejów Klubu Brydża Źródło rozgrywanych codziennie o 19.00 na platformie RealBridge

Opublikowano 25 stycznia 2021 r.

 1. Turnieje Klubu Źródło organizowane są w ramach platformy RealBridge.

 2. W Turniejach Klubu Źródło w zakresie możliwym do zastosowania w rozgrywkach internetowych obowiązują:

 3. Turnieje mają rangę turniejów klubowych i rozgrywane są codziennie o godzinie 19:00

 4. Zgłoszenia do każdego turnieju są obowiązkowe (link do zapisów). Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pary do turnieju bez podania przyczyn.

 5. Zapisane pary logują się na platformie RealBridge po otrzymaniu e-mailem linku podając Imię Nazwisko oraz ID Cezara i zajmują miejsce wg wskazań prowadzącego.

 6. W turniejach obowiązuje zakaz stosowania systemów stucznych.

 7. Turnieje Par we wtorki i czwartki gramy na impy, w pozostałe dni na maxy.

 8. Od lutego 2021 będzie prowadzona Indywidualna klasyfikacja długofalowa według zasad podanych na stronie organizatora.

 9. Turnieje prowadzone będą przez sędziów z licencją PZBS

  • Grażyna Kościelny
  • Włodek Rutkowski
 10. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz na publikację danych osobowych i wizerunku.

 11. Alertujemy i tłumaczymy odzywki partnera (jak w turniejach „na żywo” bez zasłon).

 12. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący turniej.

 13. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Punktacja długofalowa

 1. We wszystkich turniejach klubowych przyznawane są punkty długofalowe:

  1. Za pierwsze miejsce ilość par pomnożona przez 1.5, dalej proporcjonalnie obniżka do 1 PDF za ostatnie miejsce
  2. Dodatkowo za pierwsze trzy miejsca premie 3-2-1 PDF
  3. W przypadku miejsc dzielonych przyznawana jest średnia liczba PDF za te miejsca
  4. PDF ułamkowe zaokrągla się w górę
 2. Punktacja prowadzona jest indywidualnie dla każdego gracza.

 3. Każdemu graczowi do klasyfikacji miesiąca liczy się 10 najlepszych turniejów.

 4. W przypadku lokat dzielonych w klasyfikacji miesiąca, decyduje wyższe miejsce w ostatnim rozegranym turnieju w danym miesiącu. W przypadku lokat ex-aequo nagrody dzielone sią po równo

 5. Czołowi zawodnicy w klasyfikacji w każdym miesiącu otrzymają nagrody ( minimalne - gwarantowane):

  1. miejsce - 7 darmowych wejściówek na turnieje
  2. miejsce - 5 darmowe wejściówki na turnieje
  3. miejsce - 3 darmowe wejściówki na turnieje
  4. miejsce - 1 darmowa wejściówka na turniej