Polish Bridge Club

Turniej Par Klubu Źródło godz.19.00

2023-03-02 19:00:00

Rozdanie 13

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
8 20 2BA W -1 Q 100 53.85% 46.15%
23 3 2 X N +1 A 380 92.31% 7.69%
21 5 2BA E -4 8 400 100.00% 0.00%
24 10 2 W -1 6 100 53.85% 46.15%
19 14 2 W -2 2 200 73.08% 26.92%
22 12 2BA W -3 J 300 84.62% 15.38%
18 15 1 S -2 A -200 26.92% 73.08%
28 6 1BA E +1 7 -120 34.62% 65.38%
16 11 2 S +1 6 110 65.38% 34.62%
17 9 0 44.83% 55.17%
25 1 3 S -1 J -100 42.31% 57.69%
13 2 3 X S -3 7 -800 7.69% 92.31%
4 27 2BA X W +1 6 -890 0.00% 100.00%
7 26 3 X N -2 A -500 15.38% 84.62%

Wróć do wyników